İletişimde Kalın
[email protected]
0 850 302 63 53
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi: 09:00 - 19:00
Cumartesi: 09:00 - 19:00

Dijital bir ortaklığın olması gerektiği gibi deneyimlemenin zamanı geldi.

Yatırım

Scaling Business
Venture

İnandığımız ticaretlere yatırım yaparız. Yatırımcı portföyümüze iş sunar, aktif yönetiriz. Birlikte büyürüz. 

01

Ticari Potansiyel Analizi

Yatırım yapmayı düşündüğümüz işletmelerin ticari potansiyelini detaylı bir şekilde analiz ederiz. Bu analizler arasında pazar büyüklüğü, rekabet durumu, büyüme potansiyeli ve mali yapı değerlendirmeleri yer alır.

03

Aktif Yönetim

Yatırım yaptığımız işletmeleri aktif olarak yönetiriz. Yönetim ekibi ile işbirliği yaparak, stratejik kararlar alır ve işletmenin operasyonel verimliliğini artırırız.

02

Yatırım Stratejisi Geliştirme

Yatırım yapılacak işletmeler için uzun vadeli yatırım stratejileri geliştiririz. Bu stratejiler, işletmenin sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

04

Büyüme Desteği

Yatırım yaptığımız işletmelerin büyümesini desteklemek için gerekli kaynakları ve danışmanlığı sağlarız. İşletmenin yeni pazar fırsatlarını değerlendirmesine yardımcı oluruz.

Proof of Concept
Marketing

Yenilik geliştirme modellerimizle iş ve pazarlama geliştiririz. Ölçek yaratan yeri, işin gereği müşteri profili ile birlikte buluruz. 

Yenilikçi Pazarlama Stratejileri

İşletmenizin pazarlama stratejilerini yenilikçi yaklaşımlarla geliştiririz. Pazar araştırmaları ve müşteri anketleri yaparak, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirleriz.

Müşteri Profili Oluşturma

Hedef müşteri profilinizi detaylı bir şekilde analiz ederiz. Bu analizler doğrultusunda demografik bilgiler, davranışsal veriler ve satın alma alışkanlıkları gibi kriterlere dayanarak müşteri segmentasyonu yaparız.

Pazarlama Kampanyaları

Müşteri profiline uygun pazarlama kampanyaları tasarlar ve uygularız. Dijital pazarlama, sosyal medya, içerik pazarlama ve geleneksel pazarlama kanallarını etkin bir şekilde kullanarak müşteri erişimini maksimize ederiz.

Ölçeklendirme

İşletmenizin büyüme potansiyelini artırmak için ölçeklendirme stratejileri geliştiririz. Yeni pazar fırsatlarını ve genişleme olanaklarını değerlendirir, bu doğrultuda büyüme planları hazırlarız.

Game Change
Acceleration

Yatırımlanan projelerimizin güncel ticari pazar aksiyonlarını alırız. Tecrübeyi ve profesyonel desteği işe ekleriz.

01

Pazar Aksiyonları

Yatırımlanan projelerin pazar dinamiklerini analiz ederiz ve gerekli ticari aksiyonları alırız. Pazar trendlerini ve rekabet durumunu sürekli olarak takip ederiz.

03

Profesyonel Destek

Tecrübeli ve profesyonel ekibimizle projelere destek sağlarız. İş süreçlerini iyileştirerek, projelerin operasyonel verimliliğini artırırız. Uzman danışmanlık hizmetleri ile projelerin her aşamasında yanınızdayız.

02

Ticari Stratejiler

Projelerin başarılı olması için ticari stratejiler geliştiririz. Bu stratejiler, ürün veya hizmetlerin pazarda nasıl konumlandırılacağını, fiyatlandırma stratejilerini ve dağıtım kanallarını kapsar.

04

Stratejik İşbirlikleri

İşletmenizin büyümesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri kurarız. Bu işbirlikleri, projelerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde büyütmenize yardımcı olur. Ortaklıklar ve işbirlikleri ile yeni pazar fırsatlarını değerlendiririz.

Markalarımızın Görüşleri

Yatırım
Süreçlerimiz

İlk Aşama

Değerlendirme ve Analiz Yatırım sürecimizin ilk aşamasında, potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kapsamlı bir analiz yaparız.

İş Planı İncelemesi

İşletmenizin iş planını detaylı bir şekilde inceleriz. İş modelinizin sürdürülebilirliği, pazar potansiyeli ve rekabet avantajları üzerinde dururuz.

Finansal Analiz

İşletmenizin mali durumunu ve finansal projeksiyonlarını değerlendiririz. Gelir, gider, karlılık ve nakit akışı gibi finansal metrikleri analiz ederiz.

Risk Değerlendirmesi

Yatırım risklerini belirler ve bu riskleri minimize etmek için stratejiler geliştiririz. Pazar riskleri, operasyonel riskler ve finansal riskler üzerinde dururuz.

Yatırım Yaptığımız Markalar.

Yatırım Süreçlerimiz

Devam Süreci

Yatırım ve Büyüme Destekleri İlk değerlendirme ve analiz aşamasının ardından, yatırım yapmaya karar verdiğimiz işletmeler için büyüme destekleri sunarız. 

Yatırım Sözleşmesi

Yatırım şartlarını ve koşullarını belirleyen bir yatırım sözleşmesi hazırlarız. Bu sözleşme, yatırım tutarı, geri ödeme planları ve diğer önemli şartları içerir.

Kaynak Sağlama

İşletmenizin büyümesi için gerekli finansal kaynakları sağlar ve yönetiriz. Bu kaynaklar, sermaye yatırımları, kredi imkanları ve diğer finansal destekleri içerebilir.

Danışmanlık Hizmetleri

Uzman danışmanlık hizmetleri ile işletmenizin her aşamasında yanınızda oluruz. Stratejik planlama, operasyonel verimlilik, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim konularında destek sağlarız.

Performans İzleme

Yatırım yaptığımız işletmelerin performansını düzenli olarak izler ve değerlendiririz. İşletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder, gerekli durumlarda stratejik müdahalelerde bulunuruz.

“Yatırım hizmetlerimizle işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarın, yenilikçi pazarlama stratejileri ile büyütün ve ticari pazarlarda başarılı olun. Uzman ekibimizle, işletmenizin her aşamasında yanınızdayız.

BUGÜNÜN FIRMALARI GELECEĞİN GLOBAL ŞİRKETLERİ.

Yöntemimizi öğrenmek ister misiniz?